PHP İF ELSE Kullanımı

facebook android iphone ayarlari

php if else kullanımı

Kod yazarken belirli mantıksal karşılaştırmalar yaparız. Bunun sebebi yazdığımız programın her zaman belirli bir standart mantık içerisinde olmamasıdır. Örneğin sitemize giren kullanıcılara karşılama mesajı vermek için saate göre karşılama yapacağımızı düşünelim. Bu durumda sabah saatlerinde günaydın öğle saatlerinde tünaydın akşam saatlerinde iyi akşamlar gece saatlerinde ise iyi geceler dememiz öngörülecektir. Bu konuda bize if else koşulu yapısı yardım edecektir.

İF ELSE YAPISI 

——————————-

if (koşul1) {

// koşul geçerli ise yapılacaklar

}

elseif (koşul2){

//koşul 1 geçerli değil ve koşul 2 geçerli ise yapılacaklar.

}

else{

//koşul 1 ve koşul 2 ‘nin her ikisi de geçerli değilse yapılacaklar.

}

——————————-

Yukarıda değindiğim Sitemize giren kulanıcıları karşılama mesajı ile ilgili örnek koşullu yapısını kod olarak şu şekilde yapabiliriz.

İF ELSE ÖRNEĞİ

——————————-

//Saati 24 Saatlik dilime göre değişkene atıyoruz.

$saat = date(“H”);

//EĞER SAAT 6 (DAHİL) İLE SAAT 9 ARASINDA İSE GÜNAYDIN YAZACAKTIR

if($saat >=6 && $saat <9) {

echo “Günaydın”;

}

// else if koşulu ile saat 9 (dahil) ile 16 arasında ise Tünaydın yazacaktır.

else if($saat>=9 && $saat>16) {

echo “Tünaydın”;

}

Bu şekilde devam ettirip akşam ve gece saatlerinede ayarlayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir